برچسب -Shutter

Shutter, horror movies, ghost

فیلم “Shutter”

شاتر، نام فیلمی که در بسیاری از لیست ها در ژانر ترسناک دیده اید یا در بین گفت و گوی دوستان و اطرافیان شنیده اید. یک فیلم تایلندی که اینقدر بر سر زبانها افتاده، آیا واقعا فیلم خوبی است؟