برچسب -Mel Gibson

Jaume Collet-Serra

پیشرفت در قسمت دوم جوخه انتحار

"ژاومه کویت-سرا" کارگردان فیلم اکشن "The Shallows"، برای ساخت قسمت دوم "جوخه انتحار" در نظر گرفته شده است. کمپانی "وارنر" در نظر دارد فیلم را برای اواسط سال آینده آماده کند.