دیزنی تاریخ اکران فیلم های آینده خود را مشخص کرد.

دیزنی تاریخ فیلم های آینده خود را اعلام کرد.قسمت نهم جنگ ستارگان، شیر شاه و ایندینا جونز هم در این لیست حضور دارند.در ادامه می توانید لیست منتشر شده از دیزنی را مطالعه کنید.

ادامه