بازی یا فیلم، اشتباه یا رستگاری

از زمان تولید اولین بازی، جرقه هایی در بین اهالی هنر هفتم زده شد و عده ای که باهوش تر بودند متوجه قرابت دنیای این صنعت جدید با سینما شدند ولی چون در آن سال ها علم و تکنولوژی به حد کافی رشد نکرده بود، زیاد نمیشد روی نزدیکی دنیاها مانور داد. هر چه روزگار بیشتری سپری میشد، ایده های مشترک بیشتری هم به چشم می آمد. شاید اوایل این بازی سازان بودند که طلسم را شکستند و از شروع به ساخت فیلم از روی آثار برتر سینمایی کردند ولی رفته رفته به حدی جایگاه بازی افزایش پیدا کرد که حالا شاهد بازسازی های بی شمار بازی ها در دنیای سینما هستیم.

ادامه