7دیالوگ برتر ویتو کورلیونه

اگر به فیلم های 50 سال گذشته سینما نگاهی بیاندازیم از بعضی از نقش ها و بازیگر ها به راحتی از کنارشان نمی توانیم عبور کنیم. یکی از این نام ها آل پاچینو است که با نقش های خاطره انگیز خود یادگارهای ارزشمندی برای ما گذاشته است. شاید بتوان بهترین نقش عمر بازیگری او را نقش ویتو کورلیونه در پدر خوانده نامید.

در ادامه به 7 دیالوگ شگفت انگیز این کارکتر می پردازیم.

ادامه