برچسب -D23

Disney D23

اخباری کوتاه از D23 دیزنی.

شب گذشته D23 دیزنی به کار خود پایان داد و البته اطلاعات زیادی از فیلم های آینده اش منتشر شد. در ادامه به صورت تیتر وار به بررسی این اخبار می پردازیم.