برچسب -Brad Pitt

Quentin Tarantino

فیلم جدید تارانتینو مشخص شد.

"تارانتینو" کار بر روی آخرین پروژه خود را به صورت پنهانی آغاز کرده، این فیلم حول اتفاقات قتل "شارون تیت" توسط خانواده "منسون" است. "تارانتینو" به دنبال بازیگر برای پروژه خود می باشد.

David Fincher

فینچر به “جنگ جهانی زد 2” نزدیکتر شد.

بعد پا در هوا ماندن قسمت دوم جنگ جهانی زد و اخبار زد و نقیض فراوان در باره ی این فیلم در تابستان گذشته شایعاتی از احتمال کارگردانی این فیلم توسط دیوید فینچر شنیده شد. با بدست گیری عرشه پارامونت توسط جیم جیناپولوس در چند روز گذشته و داشتن ارتباط...