برچسب -Alien

Alien- Covenant - Prologue- The Crossing

بیگانه می خیزد.

با نزدیک تر شدن به تاریخ اکران قسمت جدید بیگانه هر روز اطلاعات هیجان انگیز تری از این فیلم منتشر می شود. در جدیدترین کلیپ منتشر شده از این فیلم به پایان فیلم "پرومتئوس" پرداخته شده است. در ادامه مطلب می توانید این کلیپ جذاب را ببینید.

Alien: Covenant

بازگشت مهندسین به قسمت جدید بیگانه

موجوداتی که احتمالا مسئول خلق بشریت و دلیل ایجاد گونه زنمورف ها هستند در قسمت جدید بیگانه وجود خواهند داشت. عکس های جدید منتشر توسط مجله امپایر شواهدی بر این موضوع است.