نگاهی به ویلانشین های سربلند

سینمای ایران این روزها پر شده است از فیلم های کمدی که سعی دارند با استفاده از شوخی های مربوط به بزرگسالان و دیالوگ های رکیک و بعضأ مستهجن مخاطب جذب کنند و گویا در این امر هم موفق بوده اند چون شاهد فروش های میلیاردی هستیم، ولی در میان این سر و صدا و هیاهو، اکران فیلمی آبرومند، شریف و به شدت درخشان آغاز شده است. اینکه چرا از این فیلم استقبال نمی شود و به سانس های فوق العاده نمیرسد، سوالی است که ذهنم را درگیر کرده و همین باعث شد تا نگاهی بیاندازیم به اثر درخشانی به اسم “ویلایی ها”.

ادامه