popcornshow, aparat

در اپلیکیشن “تاپ” به ما رأی بدهید!

سایت اینترنتی آپارات مسابقه ای را برای برنامه های تخصصی خود تدارک دیده که در این بین “پاپکورن” هم در گروه برنامه های هنری کاندید شده است.

از دوستان و علاقه مندان تقاضا داریم که در صورت امکان با انجام مراحل ساده و کوتاه رأی خود را برای برنامه “پاپکورن” ثبت کنید.

مرحله اول:

اپلیکیشن تاپ را از لینک های موجود  یا سایت های معتبر دیگر دانلود کرده و در آن به راحتی ثبت نام کنید.

مرحله دوم:

مراحل مختلف را به ترتیب عکس ها بروید.

popcornshow, aparat

 

popcornshow, aparat