T2 Trainspotting

رگ گیری قسمت دوم

اگر به دنبال کمدی هستید و از کمدی به اصطلاح بزن و بکوب خسته شده اید، باید به سراغ مجموعه فیلم “رگ گیری” بروید. البته دیدن این فیلم برای افراد زیر 18 سال به هیچ وجه توصیه نمی شود.

اگر به دنبال کمدی هستید و از کمدی به اصطلاح بزن و بکوب خسته شده اید، باید به سراغ مجموعه فیلم “رگ گیری” بروید. البته دیدن این فیلم برای افراد زیر 18 سال به هیچ وجه توصیه نمی شود.
داستان قسمت اول در مورد چند نوجوان از طبقه کارگر اهل اسکاتلند است که به تازگی دبیرستان خود را تموم کرده و بسیار هنجار شکنند. این قشر آسیب پذیر خیلی زود با انواع بزه، علی الخصوص مواد مخدر درگیر می شوند؛ در قسمت دوم اما شرایط متفاوت تر است، حالا این افراد نوجوان تبدیل به مردان 40 ساله شده اند که هر کدام مشکلات شخصی خود را داشته و بر اثر اتفاقی ناخواسته دوباره دور هم جمع می شوند.
داستان قسمت دوم کاملاً به نسخه ی اول خود وفادار است، هم از نظر اصالت و هم کیفیت ولی به عنوان یک اثر مستقل حرف زیادی برای گفتن ندارد. فیلمنامه به اندازه کافی بسط پیدا نمی کند و بیشتر به نظر می رسد یک داستان کوتاه باشد، اما نکات کلیدی و زیر پوستیِ خودش را همچنان حفظ کرده و حتی می توان گفت برخی از آنها را هم به روزرسانی کرده است. همچنان طبقه کارگر دچار بدبختی بوده و اسکاتلند زیر استبداد انگلستان قرار دارد و از مشکلات اقتصادی رنج می برد. در فیلم اول اسکاتلند و طبقه کارگر آن را نیمه جان نشان می دهد اما در فیلم دوم اسکاتلند به کلی تخریب شده، مشاغل و کارخانه ها تعطیل شده اند و چیزی از آن باقی نمانده است.


فیلم اول اواخر دهه 90 ساخته و روایت می شود، موسیقی نقش پر رنگی دارد، دورانی که سبک ها و موسیقی در حال رشد بودند و هر روز سبک جدیدی ظهور می کرد. در قسمت دوم هم سعی شده که از موسیقی استفاده شود ولی در سال 2017 دیگر آنقدر سبک و گروه های عجیب و هنجار شکن دهه 90 وجود ندارند.
فیلمبرداری و سبک و سیاق صحنه ها هم مانند قسمت اول می باشد، البته به همراه کمی به روزرسانی و در بعضی از موارد دقیقاً از صحنه های قسمت اول استفاده شده که در این بخش فیلم و کارگردان بسیار خوب عمل کرده است. بازی بازیگران هم هنوز جذابیت نسبی دارد؛ البته در فیلم اول تمام بازیگران جوان و بسیار برای نقش ها مناسب بودند و به نظر می رسید همین جوانی در بعضی سکانس ها باعث بداهه شده است که جای خالی آن در فیلم دوم احساس می شود.
در کل قسمت دوم فیلم “رگ گیری” برای کسی که به دنبال یک اثر مستقل می گردد، حرف زیادی برای گفتن ندارد و کاملاً نافهموم خواهد بود ولی اگر فیلم اول را دیده اید و از آن لذت برده اید قسمت دوم می تواند یک تجدید خاطره خوب باشد.