Chris Pine and Michelle Williams

کریس پاین و میشل ویلیامز جاسوس می شوند.

کریس پاین و میشل ویلیامز در حال مذاکره برای فیلم اکشن-جاسوسی “All the Old Knives” می باشند. همچنین جیمز مارش برای کارگردانی این اثر در حال مذاکره می باشد. داستان فیلم حول و حوش دو جاسوس و دوست هست که برای یک شام دوستانه در کنار هم جمع شده اند و خاطرات خود را مرور می کنند ولی شاید این شام زیاد هم دوستانه نباشد…

کریس پاین و میشل ویلیامز در حال مذاکره برای فیلم اکشن-جاسوسی “All the Old Knives” می باشند. همچنین جیمز مارش برای کارگردانی این اثر در حال مذاکره می باشد. داستان فیلم حول و حوش دو جاسوس و دوست هست که برای یک شام دوستانه در کنار هم جمع شده اند و خاطرات خود را مرور می کنند ولی شاید این شام زیاد هم دوستانه نباشد…