تریلر جدید دانکرک منتشر شد.

بعد از انتشار تیزر متفاوت در طول هفته از طرف وارنر امروز بعدازظهر بالاخره تریلر جدید از فیلم دانکرک منتشر شد. در ادامه می توانید این تریلر را مشاهده کنید.