Dunkirk Sneak Peek #1

تیزر “Dunkirk” منتشر شد.

جدید ترین تیزر از فیلم جدید کریستوفر نولان منتشر شد. در تیزر دانکرک تاریخ پخش تریلر جمعه 8:30 شب به وقت ایران اعلام شده است. منتظر این تریلر در سایت سی شات باشد. در ادامه می توانید این تیزر را مشاهده کنید.

جدید ترین تیزر از فیلم جدید کریستوفر نولان منتشر شد. در تیزر دانکرک تاریخ پخش تریلر جمعه 8:30 شب به وقت ایران اعلام شده است. منتظر این تریلر در سایت سی شات باشد. در ادامه می توانید این تیزر را مشاهده کنید.