شوخی با پوسترها

یکی از راه هایی که غالبأ سازندگان فیلم های کمدی از آن بهره می برند، استفاده از پوستر فیلم های معروف به صورت طنز است که در اصلاح به آن “پارودی” می گویند.

در ادامه چند نمونه از این پوسترها را مشاهده می کنید: