The Matrix Revolutions

ناوراس – موسیقی متن فیلم “The Matrix Revolutions”

ناوراس نام قطعه تیتراژ قسمت سوم ماتریکس می باشد. شاید این موسیقی را بارها شنیده باشیم ولی هیچ وقت به نجوا های آن دقت نکرده باشیم.

ناوراس نام قطعه تیتراژ قسمت سوم ماتریکس می باشد. شاید این موسیقی را بارها شنیده باشیم ولی هیچ وقت به نجوا های آن دقت نکرده باشیم.

ناوراس توسط “جونو راکتور” ساخته شده است و بخش شعر آن توسط دو خواننده هندو بنام “لاکشمی شانکار” و “اعظم علی” خوانده شده است. شعر این قطعه اقباسی است از “Pavamana Mantra” که مربوط به کتاب “Brihadaranyaka Upanishad” می باشد. متن اصلی این قطعه به همراه ترجمه آن در ادامه مطلب آورده شده است.

از این موسیقی زیبا لذت ببرید.

asato mā sad gamaya
tamaso mā jyotir gamaya
mṛtyor mā amṛtaṁ gamaya

“Brhadaranyaka Upanishad, I.iii.28”

جهل مرا هدایت می کند به سوی حقیقت

تاریکی مرا هدایت می کند به سوی نور

مرگ مرا هدایت می کند به سوی جاودانگی