The Great Train Robbery, western, first movie

فیلم کوتاه سرقت بزرگ قطار

فیلمی که در بسیاری از زمینه ها پیشگام بوده و از بهترین آثار سینما در ابتدای کار به حساب می آید.ساخته ی ادوین استنتون پورتر «Edwin Stanton Porter» اولین فیلمساز داستانی تاریخ سینماست.یک فیلم فوق العاده مهیج برای زمان خودش یعنی سال 1903، درواقع 114 سال قبل!!!

فیلمی که در بسیاری از زمینه ها پیشگام بوده و از بهترین آثار سینما در ابتدای کار به حساب می آید.ساخته ی ادوین استنتون پورتر «Edwin Stanton Porter» اولین فیلمساز داستانی تاریخ سینماست.یک فیلم فوق العاده مهیج برای زمان خودش یعنی سال 1903، درواقع 114 سال قبل!!!

The Great Train Robbery, western, first movie
نمایی از آخرین سکانس فیلم

این فیلم صامت کوتاه 12 دقیقه ای، که از پیشگامان ژانر وسترن هم به حساب می آید، داستانی مشابه اسمش را دارد، سرقت از قطار.
بسیاری از تکنیک ها از جمله مونتاژ موازی برای اولین بار در این فیلم استفاده شده است. مونتاژ موازی درواقع روایت دو رویداد در یک زمان ولی مکان های مجزاست به صورت کات به کات که در نیمه ی دوم این فیلم مشاهده میشود. زمانی که سارقین فرار کرده اند و از طرف دیگر ماموران به دنبال سارقان اند.

تماشای این فیلم در سال 1903 بر روی پرده طبیعتا بسیار لذت بخش بوده است. مخصوصا سکانس آخر که مقابل دوربین شلیک میکند.