Dwayne Johnson, Jason Statham

توسعه فیلم های تند و سریع

با پر رنگ شدن شخصیت های جیسون استاتهام و دواین جانسون در فیلم “The Fate Of The Furious” و حذف برخی صحنه هایی از این بازیگران از فیلم، یونیورسال به دنبال ساخت فیلم شخصی این کاراکترها می باشد.

با پر رنگ شدن شخصیت های جیسون استاتهام و دواین جانسون در فیلم “The Fate Of The Furious” و حذف برخی صحنه هایی از این بازیگران از فیلم، یونیورسال به دنبال ساخت فیلم شخصی این کاراکترها می باشد. با توجه نبود پیش زمینه از شخصیت این دو بازیگر و کرت راسل در فیلم، ساخت فیلم مستقل می تواند به سری اصلی فیلم کمک زیادی بکند و شاید باعث خلق یک “A-Team” در جدید سینما بشود.