Popcornshow S02E10

پاپکورن ویژه – چه خبر از اسکار؟

پاپکورن ویژه – چه خبر از اسکار؟

قسمت شانزدهم برنامه پاپکورن

 تاریخ پخش در آپارات: 3 اسفند 1395

ویژه برنامه اول پاپکورن، از پیش بینی جوایز تا ریز و درشت اسکار 2017، آیا لالالند رکورد می زند؟!!